Från den 1 juni 2007 gäller nya regler för skrotning av uttjänta bilar. Systemet med skrotningsavgifter och premier togs bort och bilskrotningsfonden avvecklades. Reglerna för producentansvar för bilar och för bilskrotnings-verksamhet är i bruk sedan den 1 juni 2007.

Reglerna innebär bland annat att det alltid ska vara gratis att lämna sin uttjänta bil hos producenten eller dennes representant. Bilproducent är den som yrkesmässigt tillverkar bilar i Sverige eller yrkesmässigt för in bilar till Sverige. Producenterna är skyldiga enligt lagstiftningen att inrätta mottagningsplatser. Du kan också lämna din bil till en bilskrotare som inte är ansluten till bilproducenterna. Bilskrotare/ oberoende skrotningsanläggningar är inte skyldiga att ta emot din bil avgiftsfritt och visa avgifter kan tillkomma på vissa anläggningar men vi på Svenska Bilcenter hämtar din bil helt gratis!

När du lämnar din bil till oss på Svenska Bilcenter ska du ha med dig det senaste utfärdade registreringsbeviset den den gula delen (del 2) Om en annan person lämnar in bilen åt dig, krävs en fullmakt. När du lämnar din bil skall ett mottagningsbevis skrivas på, som producenten/ bilskrotare sedan skickar in till Transportstyrelsen där bilen avregistreras i Bilregistret.